02/03/2018

Uitkomsten enquete: o.a. Vinyasa naar zondag

Eerste resultaten enquête: Vinyasa naar zondagmiddag, Bikram les erbij op zaterdag

Heb je de enquête langs zien komen, een aantal weken geleden? Ruim 100 mensen hebben deze ingevuld, waarvoor hartelijk dank. De uitkomsten bieden door het hoge reactiepercentage voldoende basis om een paar veranderingen door te voeren in het rooster.

De eerste veranderingen zijn:

  • Vinyasa is verhuisd naar zondagmiddag 12.30 – 14.00 uur
  • z.s.m. een nieuwe Bikram les op zaterdagmiddag
  • Mogelijk maken dat de lessen van 17.45 om 18 uur kunnen beginnen

Wil je meer weten? Ik deel hier graag een aantal uitkomsten en conclusies.

Bikram Yoga

Bijna 75% van de leerlingen is tevreden over het aantal lessen Bikram Yoga waaruit men kan kiezen. Ruim 21 % is niet tevreden over het tijdstip van de lessen Bikram Yoga.

Nu ook op zaterdagmiddag

Bij de voorkeuren voor andere lestijden geeft bijna een kwart van de leerlingen aan op zaterdag van 16.00 -17.30 uur te willen oefenen. We gaan daarom dit tijdstip toevoegen. De startdatum is nog niet bekend. Houd het rooster en de aankondigingen in de gaten.

Er is ook belangstelling voor lessen door de week om 12 uur of 15.30 uur. Deze is naar mijn inschatting niet voldoende groot om te beginnen met lessen op dit tijdstip.

Eerste avondles iets minder vroeg?

14 mensen geven aan door de week liever iets later te willen beginnen, namelijk om 18 uur of nog iets later. Aangezien de les nu om 17.45 start, ga ik ervan uit dat een kwartier later beginnen, deze les voor meer mensen aantrekkelijk maakt.

Deze verandering van het schema is mogelijk als we de tijd tussen de 2 lessen verkorten naar 30 minuten. Ik ga onderzoeken of het mogelijk is om de lessenkaarten, ook die met vervolgkorting, online aan te bieden. Dit zal tijd schelen bij de aanmelding voor de les. Ik kan dus nog niet zeggen wanneer deze wijziging ingaat.

Vroege ochtendles

Een vroege ochtend les door de week wordt helaas door te weinig mensen (5) genoemd om levensvatbaar te zijn.

Een enkeling wil graag op alle tijdstippen Bikram kunnen beoefenen. Geweldig dit enthousiasme. Ik geef echter de voorkeur aan een breder aanbod, waardoor yogi’s die hier behoefte aan hebben hun practice binnen de studio, dus in de warmte, kunnen verbreden, dan wel verdiepen. Ik denk dat de afwisseling ons rijker maakt en dat onze gezondheid ervan profiteert.

Yin, Core en Vinyasa

De enquête laat ook zien dat de helft van de leerlingen belangstelling heeft voor de andere lessen, op dit moment Yin yoga, Core yoga en Vinyasa yoga.

Vinyasa naar zondagmiddag

De Vinyasa les zat op een, zo bleek, ongelukkig tijdstip. Uit de enquête komt duidelijk een meer gewenst tijdstip naar voren, namelijk zondag van 12.30 -14.00 uur. Omdat dit voor de docent ook mogelijk is en er tevens vervangende docenten beschikbaar zijn, hebben we besloten per direct deze les te verplaatsen naar de zondag.

Tijdstip Core yoga

Als favoriet tijdstip voor de Core yoga wordt zaterdag van 16.00 -17.30 genoemd. Doordat op dit moment 1 leraar deze les aanbiedt, is dit nog even niet mogelijk. Echter in de toekomst kan bijvoorbeeld 1 van de 3 lessen op zaterdag een Core les worden.

Tweede Yin les

Voor de Yin les wordt woensdagavond wordt door 20% van de leerlingen genoemd als goed tijdstip. Deze les is regelmatig goed gevuld. Er is echter altijd voldoende plek voor iedereen. Binnenkort zullen er ook meer bolsters zijn om te gebruiken in de les.

Er is belangstelling voor een tweede yin les op zondag en ik ben er mee bezig om dit mogelijk te maken. Als tijdstip denk ik aan 14.30 of 18 uur. Houd de website in de gaten voor nieuws op dit gebied.

Ik hoop dat deze eerste veranderingen al zullen helpen bij het regelmatig en met plezier oefenen. Reacties ontvang ik graag. Stuur gerust een mail naar info@bikramyoganijmegen.nl

Namasté

Daniëlle

Uitkomsten enquete: o.a. Vinyasa naar zondag